Användarvillkor – Senseo Cashback

Kampanjen organiseras av Jacob Douwe Egberts.

Genom att delta i den här kampanjen godkänner du reglerna och tävlingsvillkoren.

 

Om kampanjen

Nu har du möjlighet att få 300 SEK tillbaka när du köper en kaffemaskin från Senseo Select (modellnummer: CSA23001, CSA24061 eller CSA24021) från Elgiganten.

  1. Köp en Senseo Select kaffemaskin.
  2. Registrera ditt kvitto här: https://se.enginio.io/a/se-senseo-cashback-22?utm_source=retailer&utm_medium=website&utm_campaign=senseo-cashback&utm_term=purchase-validation&utm_content=productpage
  3. Fyll i formuläret och få 300 SEK tillbaka.

Du kan bara delta i kampanjen en gång.

Kampanjen pågår från 2022-09-19 till 2022-11-06.

Vid tekniska problem kontakta oss på support@enginio.io

 

Regler och villkor

Du kan registrera dig för kampanjen om du uppfyller följande villkor:

  • Godkänn regler och kampanjvillkor
  • Att du har läst och förstått vår integritetspolicy för hur dina personuppgifter kommer att behandlas för kampanjen
  • Är äldre än 18 år
  • Du är bosatt i Sverige.
  • Ej anställd av Jacob Douwe Egberts
  • Köpte en Senseo Select kaffemaskin inom kampanjperioden på Elgiganten

 

Kunden får pengarna tillbaka 300 SEK inom 2-4 arbetsdagar via vald återbetalningsmetod.

Eventuella skatter betalas av deltagaren.

Om arrangören misstänker fusk eller annat beteende som strider mot reglerna har arrangören rätt att diskvalificera deltagaren utan att uppge någon orsak till detta. Det är inte möjligt att överklaga ett sådant beslut.

Arrangören reserverar sig för eventuella tryckfel. Jacob Douwe Egberts förbehåller sig rätten att ändra villkoren för kampanjen.

Jacob Douwe Egberts (org.nr: 36473959) har adress Ørestads Boulevard 110 6. Sal DK-2300 Köpenhamn S, kan nås via Consumerservice.se@jdecoffee.com

 

Personuppgifter

Jacob Douwe Egberts har åtagit sig att skydda och behandla dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga regler. Du lämnar personuppgifter för deltagande via ditt Enginio-konto (separata villkor gäller). Jacob Douwe Egberts är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och kommer att behandla dem för följande ändamål

 

Deltagande i kampanj

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att registrera dig i kampanjen och skicka dig pengarna tillbaka. För att kunna delta i kampanjen måste vi behandla dina personuppgifter.

 

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt avtal med dig om ditt deltagande i kampanjen.

 

Personuppgifter vi behandlar

Vi kommer att behandla ditt namn och dina kontaktuppgifter för att hantera ditt deltagande i kampanjen. Vi kommer också att behandla ditt inskannade kvitto för att kontrollera om du är kvalificerad att delta i kampanjen.

Uppgifter om ditt kvitto kommer att behandlas med automatisk optisk teckenigenkänning för att verifiera din behörighet att delta i kampanjen.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Ditt namn och dina kontaktuppgifter sparas tills kampanjen är slut. Uppgifter om ditt kvitto sparas inte.

 

Marknadsföringsmejl

Syftet med behandlingen är att skicka dig information om Jacob Douwe Egberts produkter och erbjudanden.

 

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att skicka dig marknadsföringsmejl är samtycke. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på ”Avregistrera” i e-postmeddelandet.

 

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka marknadsföringsmejlet till dig.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

 

Personuppgiftsansvarig och tredje part

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Jacob Douwe Egberts (organisationsnummer: 36473959).

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part för att tillhandahålla och administrera kampanjen som du deltar i. Vi har alltid avtalsskydd för att skydda dina personuppgifter. Om vi behandlar uppgifter utanför EU följer vi tillämplig lagstiftning.

 

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta Jacob Douwe Egberts om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har om dig, begära rättelse av personuppgifterna, om du vill överföra eller begära begränsning av behandlingen av personuppgifterna samt om du vill invända mot eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta Consumerservice.se@jdecoffee.com

 

Reklamationer

Om du har invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.