VÄRNAR OM MÄNNISKORNA OCH MILJÖN

KAFFE FRÅN 100% HÅLLBARA KÄLLOR

Vi på SENSEO® har åtagit oss att bara använda kaffe från hållbara källor. Därför är vi stolta att kunna säga att alla våra svarta pads innehåller 100 % Rainforest Alliance certifierat kaffe. Genom att följa strikta odlingsregler och ett transparent spårningssystem kan Rainforest Alliance certifieringen garantera att kaffet har odlats och skördats på ett sätt som är socialt och miljömässigt hållbart.

Förnybar el

 

 

 

100 % förnybar el i alla våra fabriker

 

Vi köper ursprungsgarantier för den mängd elektricitet som används för att mala kaffet och packa SENSEO®-kaffepadsen, vilket säkerställer att samma mängd förnybar el produceras.

Genom vårt sätt att köpa ursprungsgarantier – till exempel nya vindkraftparker och solpaneler – uppmuntrar vi till investeringar i nya förnybara resurser i Europa.

Vi vill också investera i vår egen förnybara elförsörjning.

Allt detta är en del av vår resa mot att minska vårt totala koldioxidavtryck.

Påse designad för återvinning

 

Mot cirkulära förpackningar

 

  1. *Påse designad för återvinning

Vår nya kaffepåse tillverkas nu av endast en typ av plastmaterial (mono-PP), som är bevisat återvinningsbart.

Kontrollera kommunens riktlinjer för att avgöra vilka återvinningsalternativ som finns.

 

  1. Metallager för optimal fräschhet:

Den metalliserade ytan på insidan av påsen är i linje med **CEFLEX riktlinjer för en cirkulär ekonomi och därför bevisat återvinningsbar. Ytan bildar en barriär mot ljus och luft, så att kaffet håller sig fräscht och kan lagras längre.

 

  1. **CEFLEX:

Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX) är ett konsortium bestående av mer än 180 europeiska företag, föreningar och organisationer som representerar hela värdekedjan av flexibla förpackningar. Tillsammans arbetar vi för att göra alla flexibla förpackningar i Europa cirkulära senast 2025.

UPPTÄCK SENSEO

OTROLIGT HÄRLIGA KAFFERECEPT

REGISTRERA DIN MASKIN OCH FÅ FÖRDELAR

UPPTÄCK SENSEOS VÄRLD