Integritetspolicy

Ikraftträdande datum 01-08-2022

 

Tack för att du besöker vår webbsida.  Jacobs Douwe Egberts (”JDE”) är hängiven att skydda integriteten för besökare av vår webbsida. Vi ber dig att noggrant läsa policyn nedan.  

 

JDE (Jacobs Douwe Egberts S.E. AB, Färögatan 33, 16451 Stockholm, Sweden) (”VI”) med varumärken (L'OR, SENSEO, TASSIMO, Gevalia, Espresso House) kontrollerar din personliga information, vilket innebär att vi är ansvariga för hur och varför din personliga information behandlas. ”Vi”, ”oss”, ”vår” och ”JDE”, oavsett om det är skrivet med versaler eller inte, innebär JDE på uppdrag åt sig själv och sina dotterbolag och relaterade enheter som drivs som ett JDE-varumärke, och var och en av deras respektive ombud, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, representanter, efterträdare och övertagare.  

Denna integritetspolicy anger hur och varför vi samlar in, lagrar, processar och delar din personliga data. Den gäller all den personliga information vi samlar in om dig på vår webbplats, när du besöker företagskontor, kommunicerar med oss (inklusive genom kundtjänst, plattformar för sociala medier och andra sätt) eller interagerar med oss på andra sätt. 

Denna integritetspolicy innehåller hänvisningar till EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och kan därför innehålla hänvisningar som eventuellt inte gäller ditt specifika land eller jurisdiktion. Där motsvarande bestämmelser finns under din nationella lag, kan dessa antas i enlighet med denna integritetspolicy.  

Dessutom kan vissa jurisdiktioner förbjuda eller begränsa insamlingen, användningen eller delningen av specifika kategorier av persondata; följaktligen kan denna integritetspolicy som beskriver våra metoder eventuellt begränsas av dessa lagar och/eller förtydligas ytterligare i eventuella landspecifika avsnitt som gäller för dig inom denna integritetspolicy. 

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Hänvisa till denna integritetspolicy regelbundet för att vara uppdaterad om våra behandlingsaktiviteter. 

 

Innehållsförteckning 

 1. Insamling och användning av din persondata
 2. Hur vi delar och exponerar persondata
 3. Reklam och marknadsföring
 4. Lagringsperioder
 5. Cookies
 6. Inbäddade videor
 7. Captcha
 8. Databehandling av sociala medier
 9. Datasäkerhet
 10. Dina rättigheter som registrerad
 11. Kontaktinformation till vårt dataskyddsombud

 

1. Insamling och användning av din persondata 

I följande avsnitt kommer du hitta information om hur vi samlar in din persondata, i vilka syften vi behandlar din data, på vilken rättslig grund vi gör det, och hur länge vi lagrar din data.  

En rättslig grund för att behandla din data kommer att uppstå när ett eller fler av följande villkor gäller:  

 • Samtycke: Du har givit oss ditt samtycke att använda din information, vilket du när som helst kan återkalla, Art. 6 (1) (a) GDPR.

Kontrakt: Du har ingått/eller håller på att ingå ett avtal med oss och din information behövs för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna, Art. 6 (1) (b) GDPR. 

 • Rättslig skyldighet: Vi kan vara skyldiga att behandla din information för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter som skatte- och arbetsrättsrelaterad rapportering, Art. 6 (1) (c) GDPR.
 • Berättigat intresse: Vi kan komma att använda din information för att vi – eller en tredje part – har ett giltigt skäl att göra det. Detta sker enbart i fall där vi anser att sättet som vi använder din data på inte avsevärt påverkar din integritet, att du kan vänta dig sådan behandling eller att det finns ett tvingande skäl att göra det, Art. 6 (1) (f) GDPR.

 

För professionella kunder hos JDE, se tabellen ”professionell databehandling hos JDE” för ytterligare information om hur vi behandlar din data.  

Hur vi samlar in data

Vilken data som samlas in

Användning och rättslig grund

Borttagning av data

När du besöker vår webbplats 

Vi samlar in din webbläsartyp, operativsystem, felloggar och annan liknande information gällande ditt besök på vår sida såsom:   

- datum och tid för frågan, 

- överförd datavolym, 

- åtkomststatus (överfört innehåll, innehåll hittades inte), 

- hänvisningslänken, som indikerar från vilken sida du nådde vår, 

- förkortad IP-adress (för att förhindra att en personlig referens upprättas)  

 

Den ovan nämnda loggdatan kommen enbart att utvärderas anonymt. 

 

Vi kan också samla in ytterligare information (inklusive vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller innehåll du tittar på och hur länge, och annan liknande statistik över din interaktion) från cookies, spårare, webbfyrar och andra unika identifierare.  

 

Vår cookie-banner tillåter dig bestämma om vi får samla in denna data.  Se vårt cookie-avsnitt för mer information om hur vi använder cookies, spårare och annan liknande teknologi.  

Datan används för att komma ihåg dina webbplatsinställningar, språk och cookie-val.  Det gör det även lättare att använda sidan och kan hjälpa oss att tillhandahålla anpassad reklam enligt dina inställningar. 

 

Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster eller ditt samtycke vid behov.    

Lagringstiden för din cookie-data kan variera beroende på typen av cookie som är implementerad. Se vårt cookie-avsnitt i avsnitt 5 nedan för mer information.    

När du registrerar dig/skapar ett konto i vår webbshop  

Om du registrerar ett webbshopkonto behandlar vi din kontoregistreringsdata i enlighet med vad som anges i registreringsprocessen.   

 

Om vi samlar in ytterligare data under den här processen kommer dessa markeras som frivillig och behandlingen baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) GDPR. 

Denna data används för att utföra kontraktet enligt begäran enligt Art. 6 (1) (b) GDPR. 

Du kan radera ditt konto när som helst via ”Mitt konto” i tillämplig webbshop eller genom att kontakta konsumentvård via uppgifter på alla JDE-webbsidor.    

 

Den rättsliga grunden är ditt samtycke som du kan återkalla när som helst. 

Din kontodata lagras tills du raderar ditt konto via Mitt konto eller konsumentvård. Webbshopkonton raderas automatiskt 5 år efter det att inga inloggningar eller beställningar har gjorts. 

När du gör ett inköp i vår webbshop 

Vi samlar in din inköpsinformation, t.ex. namn, e-post, faktura- och leveransadress samt betalningssätt.  

 

När vi får din e-postadress i samband med försäljning/förhandling vid försäljning av en produkt eller tjänst, kan vi använda den här e-postadressen för direktmarknadsföring av våra egna liknande produkter eller tjänster, såvida du inte har motsatt dig behandlingen. Du kan lätt motsätta dig denna behandling vid datainsamlingstillfället och genom att använda avregistreringslänken som finns i alla e-postmeddelanden med marknadsföring. 

Denna data används för att behandla din beställning enligt köpekontraktet. 

 

Den rättsliga grunden är kontraktet med oss och att din information krävs för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna i enlighet med Art. 6 (1) (b) GDPR.  

 

Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse för att kunna marknadsföra försäljningen av våra produkter eller tjänster enligt Art. 6 (1) (f) GDPR.  

Borttagning av data: Den insamlade datan kommer att lagras i upp till tio år efter det sista inköpet ELLER enligt lokala lagringskrav. 

När du registrerar dig för våra nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation 

Vi samlar in ditt namn, e-postadress samt marknadsföringsinställningar (om tillämpligt).  

 

Vi kan eventuellt be dig att godkänna vidare spårning av nyhetsbrev vilket låter oss se när du öppnar nyhetsbrevet och avgöra när du klickat på en specifik länk i nyhetsbrevet.  

Utöver den ovan nämnda datan samlar vi även in din fullständiga IP-adress vid registreringstillfället eller bekräftelse av nyhetsbrevet, samt en kopia av e-postmeddelandet med bekräftelse skickat av oss. 

Detta används för att leverera nyhetsbreven från JDE och för att kontakta dig gällande erbjudanden, produkter, evenemang och undersökningar via e-post och plattformar för sociala medier. 

Den rättsliga grunden är ditt samtycke som du kan återkalla när som helst via centret för inställningar eller avregistreringslänken som finns i alla e-postmeddelanden. 

 

Vi använder denna data, när det krävs, som bevis på din registrering för nyhetsbrevet.  

 

Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse för att kunna för att kunna redogöra för lagligheten av nyhetsbrevsleveransen enligt Art. 6 (1) (f) GDPR. 

 

För mer information om vår behandling av marknadsföring och reklam, se avsnitt 3 nedan. 

Din data och dina inställningar lagras tills du återkallar ditt samtycke. Din information kommer att raderas automatiskt om det inte har funnits någon konsumentaktivitet på 24 månader.  *Konsumentaktivitet inkluderar att beställa, klicka på/öppna ett e-postmeddelande från JDE 

När du besöker våra kontor 

Vi samlar in ditt fullständiga namn, företagsinformation och annan information gällande ditt besök. 

Vi använder detta för att föra ett register över besökare och stödja säkerheten för våra medarbetare och i våra lokaler.  

 

Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att säkra våra medarbetare och lokaler.   

Din data kommer lagras i enlighet med lokala lagringskrav. Kontakta tillämpligt lokalt JDE-företag eller vår DPO för mer information.  

När du kontaktar oss (via konsumenttjänst, e-post, plattformar för sociala medier eller på andra sätt)  

Vi samlar in ditt namn, e-post, kontoinformation och annan information som krävs för att behandla din begäran.  

 

Om du kontaktar oss via telefon kan vi eventuellt även samla in ljudinspelningen av ditt samtal vilket du kommer att bli informerad om, med möjlighet till invändning.  

Datan används för att svara på dina kundtjänstförfrågningar. Där samtal spelas in används datan i utbildnings- och kundvårdssyften.   

 

Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att förbättra kundtjänst och i personalutbildningssyfte eller ditt samtycke där så krävs.    

 

När du kontaktar oss gällande en tjänst eller (förhands-) kontraktsförfrågan kommer din data också att lagras i vårt system för hantering av konsumentförhållanden. Den rättsliga grunden är att behandling av din data är nödvändig för att förse dig med den begärda informationen, produkterna eller tjänsterna i enlighet med Art. 6 (1) (b) GDPR.  

Persondata behandlad av konsumenttjänst raderas sex månader efter att ärendet som den samlats in för har avslutats.  

 

Vi raderar din data så fort den inte längre krävs för fortsatt kommunikation eller kontrakt med dig och det inte finns några utestående rättsliga lagringsskyldigheter.

När du går med i vårt konsumentlojalitetsprogram 

Vi samlar in ditt användarnamn, inloggningsinformation och all annan information du frivilligt delar med dig av på programsidorna.  

Denna data används för att förse dig med begärda tjänster i konsumentlojalitetsprogrammet.  

 

Den rättsliga grunden är ditt samtycke som du kan återkalla när som helst. 

Datan för konsumentlojalitetsprogrammet lagras tills ditt konto raderas.  Kontakta konsumenttjänst för att radera ditt konto. Ditt D.E-lojalitetskonto kommer att raderas om du inte längre har värdepoäng på ditt konto och inte heller har loggat in på ditt konto under de sista fem åren.  Ditt Maison du Café-konto kommer att raderas om du inte har loggat in på ett år.     

När du deltar i våra undersökningar, frågeformulär, lotteridragningar, ge oss recensioner för produkter eller tjänster. 

Vi samlar in ditt namn, företagsnamn (om tillämpligt), e-postadress, åsikter samt annan information som du frivilligt anger.  

Där vi använder denna data för att marknadsföra våra tjänster eller produkter, är den rättsliga grunden för behandlingen ditt samtycke vilket du kan återta när som helst. 

Lagring kan variera beroende på din typ av deltagande. Läs de officiella meddelandena eller detaljerna för relevant tävling/kampanj för mer information.  

 

YTTERLIGARE INFORMATION OM JDE:S PROFESSIONELLA DATABEHANDLING 

Hur vi samlar in data

Vilken data som samlas in

Användning och rättslig grund

Borttagning av data

När du registrerar dig/skapar ett konto i vår webbshop 

Vi behandlar din kontoregistreringsdata i enlighet med vad som anges i registreringsprocessen.   

 

Om vi samlar in ytterligare data under den här processen kommer dessa markeras som frivillig och behandlingen baseras på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) GDPR. 

Denna data används för att utföra kontraktet enligt begäran enligt Art. 6 (1) (b) GDPR.  

Din kontodata lagras tills du raderar ditt konto via konsumentvård.  

Webbshopkontodata lagras med förbehåll för lokala juridiska lagringsscheman.  

När du gör ett inköp i vår webbshop 

Vi samlar in din inköpsinformation, t.ex. namn på kontaktperson, företagsnamn, e-post, faktura- och leveransadress samt betalningssätt. 

 

När vi får din e-postadress i samband med försäljning/förhandling vid försäljning av en produkt eller tjänst, kan vi använda den här e-postadressen för direktmarknadsföring av våra egna liknande produkter eller tjänster, såvida du inte har motsatt dig behandlingen. Du kan lätt motsätta dig denna behandling vid datainsamlingstillfället och genom att använda avregistreringslänken som finns i alla e-postmeddelanden med marknadsföring. 

Denna data används för att behandla din beställning enligt köpekontraktet. 

 

Den rättsliga grunden är kontraktet med oss och att din information krävs för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna i enlighet med Art. 6 (1) (b) GDPR.  

 

Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse för att kunna marknadsföra försäljningen av våra produkter eller tjänster enligt Art. 6 (1) (f) GDPR.  

Webbshopkontodata lagras med förbehåll för kundkategorier och lokala juridiska lagringsscheman. 

När du ingår ett kontrakt med oss (online eller offline) 

Vi samlar in din inköpsinformation, t.ex. namn på kontaktperson, företagsnamn, e-post, faktura- och leveransadress samt betalningssätt. 

 

När vi får din e-postadress i samband med försäljning/förhandling vid försäljning av en produkt eller tjänst, kan vi använda den här e-postadressen för direktmarknadsföring av våra egna liknande produkter eller tjänster, såvida du inte har motsatt dig behandlingen. Du kan lätt motsätta dig denna behandling vid datainsamlingstillfället och genom att använda avregistreringslänken som finns i alla e-postmeddelanden med marknadsföring. 

Denna data används för att behandla din beställning enligt köpekontraktet. 

Den rättsliga grunden är kontraktet med oss och att din information krävs för att förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna i enlighet med Art. 6 (1) (b) GDPR.  

 

Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse för att kunna marknadsföra försäljningen av våra produkter eller tjänster enligt Art. 6 (1) (f) GDPR.  

Kontraktdata kommer lagras under perioden för kontraktets giltighet med hänsyn till kundkategorier och lokala rättsliga lagringsscheman.  

När du registrerar dig för våra nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation 

Vi samlar in ditt namn, e-postadress samt marknadsföringsinställningar (om tillämpligt).  

 

Vi kan eventuellt be dig att godkänna vidare spårning av nyhetsbrev vilket låter oss se när du öppnar nyhetsbrevet och avgöra när du klickat på en specifik länk i nyhetsbrevet.  

Utöver den ovan nämnda datan samlar vi även in din fullständiga IP-adress vid registreringstillfället eller bekräftelse av nyhetsbrevet, samt en kopia av e-postmeddelandet med bekräftelse skickat av oss. 

Detta används för att leverera nyhetsbreven från JDE och för att kontakta dig gällande erbjudanden, produkter, evenemang och undersökningar via e-post och plattformar för sociala medier. 

Den rättsliga grunden är ditt samtycke som du kan återkalla när som helst ELLER vårt berättigade intresse (om tillämpligt).  

 

Du kan avregistrera dig eller motsätta dig denna behandling via kundvård eller avregistreringslänken son finns i alla e-postmeddelanden. 

 

Vi använder denna data när det krävs, som bevis på din registrering för nyhetsbrevet.  

 

Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse för att kunna för att kunna redogöra för lagligheten av nyhetsbrevsleveransen enligt Art. 6 (1) (f) GDPR 

Din data och dina inställningar lagras tills du återkallar ditt samtycke och i enlighet med JDE:s lagringsscheman.  

När du kontaktar oss via konsumenttjänst  

Vi samlar in ditt namn, e-post, kontoinformation och annan information som krävs för att behandla din begäran.  

 

Om du kontaktar oss via telefon kan vi eventuellt även samla in ljudinspelningen av ditt samtal vilket du kommer att bli informerad om, med möjlighet till invändning.  

När du kontaktar oss gällande en tjänst eller (förhands-) kontraktsförfrågan kommer din data också att lagras i vårt system för hantering av kundförhållanden. Den rättsliga grunden är att behandling av din data är nödvändig för att förse dig med den begärda informationen, produkterna eller tjänsterna i enlighet med Art. 6 (1) (b) GDPR.  

Vi raderar din data så fort den inte längre krävs för fortsatt kommunikation eller kontrakt med dig och det inte finns några utestående lokala rättsliga lagringsskyldigheter. 

 

För att invända mot behandlingen av din data i händelse av behandling av berättigat intresse ELLER för att återkalla ditt samtycke av behandlingen av din data, besök JDE:s center för inställningar, klicka på länken för avregistrering som finns i alla e-postmeddelanden med marknadsföring eller kontakta oss via e-postadressen angiven i loggan. 

 

2. Hur vi delar och exponerar persondata 

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida din personliga data till tredje part, såvida det inte:  

 • krävs enligt lag i enlighet med Art. 6 (1) (c) GDPR; 
 • krävs för syftet med ditt kontrakt i enlighet med Art. 6 (1) (b) GDPR,  
 • tredje parten agerar som en databehandlare å våra vägnar i enlighet med Art. 28 GDPR, som gemensam controller i enlighet med Art 26 GDPR, eller du har givit oss uttryckligt samtycke att göra det i enlighet med Art. 6 (1) (a) GDPR eller Art. 49 (1) (a) GDPR där det är tillämpligt. 

2.1. Överföringar av data 

Vi kan eventuellt överföra din data av rättsliga skäl eller i händelse av en sammanslagning eller ett förvärv. I det fall en JDE-enhet eller dess tillgångar förvärvas av, eller slås samman med, ett företag inklusive genom konkurs, kommer vi att dela din persondata med alla våra juridiska efterträdare.  

Vi kommer även att avslöja din persondata för tredje parter (i) när så krävs av tillämplig lag; (ii) som svar på rättsliga förfaranden; (iii) som svar på en begäran från en behörig brottsbekämpande myndighet; (iv) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, eller allmänheten; eller (v) verkställa villkoren i ett avtal eller villkoren på vår webbplats. 

2.1.1. All överföring av persondata kommer att utföras i enlighet med tillämpliga integritetsförordningar och i anslutning med JDE:s interna policyer.  

Överföring till tjänsteleverantörer: 

Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer för att erbjuda eller underlätta tjänster å våra vägnar och delar din persondata med sådana leverantörer i den utsträckning som krävs för att sådana leverantörer ska utföra sina tjänster å våra vägnar.   

- Betalningsbearbetning: vi använder betaltjänstleverantörer för att fakturera dig för varor och tjänster och för kreditkortsbearbetning; 

- Fullgörande av beställningar: Vi använder flera frakt- och leveransföretag för att fullgöra beställningar beroende på produkt och plats; 

- Kundtjänst: vi använder flera kundtjänstleverantörer för att underlätta kundtjänst; 

- Molnleverantör: för vårt CRM-system och en extern leverantör som är värd för våra webbplatser; 

-Marknadsföring och reklam: vi jobbar med mediebyråer som Havas Media för att leverera våra kampanjer på sociala medier och andra reklamkampanjer.    

Vi samarbetar med företag för intressebaserad reklam och använder även identitetsfacilitatorer för att hjälpa oss att känna igen våra konsumenter på våra webbplatser, våra partnerwebbplatser och deras butiker. Vi samarbetar även med reklamnätverk och andra reklamtjänstleverantörer (”reklamleverantörer”) som annonserar på internet å våra vägnar samt åt andra icke-anslutna företag. En del av denna annonsering kan skräddarsys efter dina intressen baserad på information som över tid samlas in på JDE-sidor eller icke-anslutna webbplatser.  

Integritetspolicyerna för allt ovan kan hittas på deras företagswebbplatser. JDE ansvarar inte för tredjepartsleverantörers policyer. 

2.2. Överföringar utanför EU och EEA 

Notera att gällande överföringar av persondata utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), finns det en risk för att lokala myndigheter kan får åtkomst till datan av säkerhets- och övervakningsskäl utan att informera dig eller tillåta dig vidta rättsliga åtgärder. 

För att ge tillräckligt skydd av din persondata i detta sammanhang är alla dataöverföringar ovan täckta av en lämplig rättslig överföringsmekanism såsom ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Art 45 GDPR eller skyddsklausuler för standarddata antagna av Europeiska kommissionen i enlighet med Art. 46 (2) (c) GDPR. 

Där du ger ditt samtycke för överföringen av din data i enlighet med Art 49 GDPR, till våra försäljare eller partner (såsom Google, Facebook, YouTube) i USA, notera att det finns en risk för obehörig behandling eller tillgång till din data av lokala myndigheter och att du eventuellt inte kan utöva dina rättigheter i USA.  Du kan återkalla ditt samtycke till denna överföring och databehandling när som helst genom att ändra dina cookieinställningar via vår cookiebanner eller genom JDE:s center för inställningar.  

3. Reklam och marknadsföring    

Om vi har ditt samtycke, där så krävs, använder vi din persondata för reklam, återmarknadsföring och (åter-)riktad marknadsföring.  Vi kan visa reklam för att rikta in oss på partnerwebbplatser och deras butiker, och även använda digitala byråer för att hantera våra kampanjer på sociala medier och andra reklamkampanjer. 

Vi kan dela din hash-kodade e-postadress och andra identifierare såsom namn, plats, telefonnummer och surfbeteende med våra marknadsföringspartner, förläggare, och andra trejepartsleverantörer av tjänster för att assistera vår riktade marknadsföring på deras sidor, appar eller sociala nätverk.  Vi kan även använda den här tjänsten för att nå nya målgrupper som liknar våra existerande kunder baserat på deras egenskaper och andra identifierare.  

Anpassade målgrupper: Vi och våra partner kan även jämföra demografisk information inklusive intressen och sociala kontakter till segmentgrupper baserat på automatisk avancerad matchningsteknik över likheter i deras profiler. Denna process kan ske i realtid och matchningen kan utföras oberoende av vilken enhet du använder.   

Detta görs genom att ladda upp krypterade kundlistor till en tredje part, eller genom att inkorporera en spårningsteknik från en tredje part till vår webbplats. Tredje parten matchar sedan individer som dyker upp i både vår data och deras egen data. På grund av hur den här matchningsprocessen fungerar kan inte tredje parten läsa vår krypterade kundlista om dom inte redan har den. 

Vi använder funktionerna för anpassade målgrupper på Facebook, Google, LinkedIn och andra sociala nätverk för att matcha persondata med användardata på plattformen som det sociala nätverket redan kontrollerar för att rikta reklam till relevanta användare.  

JDE har inget inflytande i de avancerade matchningprocesserna eller vilken data som utvärderas av tredje parten i syftet att skapa dessa referensgrupper 

Du kan avregistrera dig från dessa anpassade målgrupper, pixlar och liknande tekniker via vår webbplats-cookiebanner, genom att använda webbläsarbaserade annonsblockerare eller genom dina sekretessinställningar på dina plattformar för sociala medier.  

Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot sådan kommunikation för anpassade målgrupper kan du avregistrera dig genom att följa instruktionerna angivna i varje enskild kommunikation eller genom att ändra dina sekretessinställningar inom relevant digital medieplattform. 

   

Anpassning (offline och online). Med ditt samtycke (där så krävs), kan vi använda din personliga data (inklusive dina JDE-överföringar och onlineintressen) för att analysera dina inställningar och vanor, förutse dina behov baserat på vår analys av din profil, förbättra och anpassa din upplevelse på våra webbplatser och förse dig med riktad reklam och riktat innehåll. 

Du kan avregistrera dig från behandlingen av din persondata i detta syfte genom att ändra dina cookieinställningar via vår cookiebanner eller genom att följa instruktionerna i all sådan marknadskommunikation. 

3.1. Reklam för dotterbolag och partner 

Vi använder din persondata för att skicka dig information (t.ex. marknadsföringskommunikation eller reklam) om våra egna och våra partners varor och tjänster. En del av denna kommunikation eller reklam visas på webbplatser för tredje part och/eller på sociala nätverk. Om så krävs kommer vi inhämta ditt samtycke före vi skickar eller visar dig sådan information, e-postmeddelanden eller reklam.  

Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av din persondata i dessa syften genom att ändra dina cookieinställningar via vår cookiebanner eller genom att följa instruktionerna i all sådan marknadskommunikation.  

Behandlingen av reklam och marknadsföring enligt ovan kan utföras av annonsnätverk, partner, eller övriga tredje  parter.  En del av dessa företag och tredje  parter kan vara belägna i USA och andra länder utanför Europeiska unionen (EU)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).  För att ge tillräckligt skydd av din persondata i detta sammanhang är alla dataöverföringar ovan täckta av de lämpliga rättsliga överföringsmekanismerna såsom standarklausuler för dataskydd antaga av Europeiska kommissionen i enlighet med Art. 46 (2) (c) GDPR, ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen eller ditt samtycke enligt Art 49 GDPR.  

Där datan är behandlad utanför EU/EEA baserat på ditt samtycke (i enlighet med Art. 49 (1) (a) GDPR), notera att det finns en risk för obehörig behandling eller tillgång till din data av lokala myndigheter och att du eventuellt inte kan utöva dina rättigheter.  Du kan återkalla ditt samtycke av denna överföring och databehandling när som helst genom att ändra dina cookieinställningar via vår cookiebanner, tillgänglig via , eller genom JDE:s center för inställningar. 

 

Mer information om behandling av cookies och spårare för reklam och riktad marknadsföring kan hittas i vårt avsnitt för cookies nedan eller i integritetspolicyn för motsvarande leverantör.  

 

4. Lagringsperioder 

Om inte annat specificeras i denna policy kommer vi att radera din persondata om den inte längre krävs för relevanta behandlingssyften och inga rättsliga lagringskrav motsätter sig radering. 

 

5. Cookies 

Hur du hanterar dina cookieinställningar ELLER återkallar ditt samtycke 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller invända (”avregistrera dig”) mot placering av cookies genom att justera dina cookieinställningar genom vår banner för godkännande, tillgänglig via .  

5.1. Cookies- och spårningsteknik 

JDE och våra tredjepartsleverantörer använder cookies och liknande tekniker som pixlar, taggar, webb-beacons och liknande tekniker (”cookies”) och andra identifierare för att förse dig med bästa möjliga service och optimera vår webbplatsprestanda. Dessa cookies kan även hjälpa oss komma ihåg dina inställningar, förstå användarinteraktioner samt anpassa vår webbsida och marknadsföringskommunikation.  

Notera att användningen av innehåll och funktioner från tredje part kan resultera i att din data behandlas utanför EU eller EEA. I en del länder som t.ex. USA finns det en risk för att lokala myndigheter kan får åtkomst till datan av säkerhets- och övervakningsskäl utan att informera dig eller tillåta dig vidta rättsliga åtgärder. 

Där vi använder leverantörer eller jobbar med i tredje part i länder utanför EU eller EEA, utan en tillräcklig nivå av skydd och du ger ditt samtycke till behandlingen, är överföringen till detta land utanför EU/EEA baserad på Art. 49 (1) (a) GDPR. 

Mer information om vår användning av cookies samt våra tredjepartspartners och/eller -leverantörers användning av cookies är tillgänglig i avsnittet om cookieinformation nedan. 

5.2. Cookieinformation 

Uppdaterad information om cookies och motsvarade försäljare finns tillgänglig på cookiebannern.   

5.2.1. Strikt nödvändiga cookies 

Dessa cookies är nödvändiga för webbplatsens funktion och kan inte stängas av i våra system. De ställs vanligtvis bara in som svar på åtgärder du gör som motsvarar en begäran om tjänster, som att ställa in dina sekretessinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller få en varning om dessa cookies, men vissa delar av sidan kommer inte längre att fungera.  

Dessa cookies lagrar vanligtvis ingen persondata. I det undantagsfall att dessa cookies tillåter en personlig hänvisning är behandlingen baserad på berättigat intresse.  

 

 

Cookie/leverantör

Syfte

Lagringsperiod

Nivå av dataskydd

One Trust  

Plattform för hantering av samtycke 

Data lagrad i över ett år – eller tidigare om cookies raderas från enheten eller samtycke är återkallat. 

Behandling inom EU/EEA  

Google USA 

Tillhandahållande av Google Tag Manager som underlättar hanteringen av taggar för spårning, webbplatsanalys, återmarknadsföring etc.  

Google Tag Manager samlar inte in, lagrar eller delar någon information om besökare.  

Ingen tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) i GDPR. 

 

5.3. Funktionella cookies 

Funktionella cookies tillåter vår webbplats att komma ihåg val du gör, förbättra din upplevelse och svarshastighet samt effektivitet genom att lagra viss frekvent använd information. De hjälper t.ex till att komma ihåg dina bildskärmsinställningar (t.ex. språk, teckenstorlek), innehållet i din shoppingkorg, lagring av dina inloggningsuppgifter, perfekt anpassning av webbplatsen för din enhet, eller att komma ihåg sökord eller filter du använt.  Du kan välja att inte tillåta vissa av dessa cookies; detta kan dock påverka din upplevelse av sidan och tjänsterna vi kan erbjuda. 

Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) i GDPR eller ditt berättigade intresse om tillämpligt. 

 

Cookie/leverantör

Syfte

Lagringsperiod

Nivå av dataskydd

Amazon 

AWSALBCORS 

Denna cookie hanteras av AWS och används för belastningsutjämning. 

7 dagar 

AWSALB-cookies är krypterade och innehåller inte någon personligt identifierbar information. 

Amazon 

AWSALB 

Belastningsutjämnare för AWS ELB-applikation 

7 dagar 

AWSALB-cookies är krypterade och innehåller inte någon personligt identifierbar information. 

 

5.4. Analytiska cookies  

Dessa cookies samlar in aggregerad information om hur du använder vår webbplats. Vi använder dem för webbanalys för att känna igen och mäta återkommande besökare, för att hjälpa oss förbättra våra onlinerbjudanden samt att testa olika designidéer för specifika sidor. Dessa cookies hjälper oss att se hur effektiv vår reklam är och hjälper till att göra marknadsföringen mer relevant och förbättra din upplevelse.  

Detta fungerar genom att tillåta oss lagra tillfälliga och/eller sessionscookies på din enhet som vi har åtkomst till för att känna igen din webbläsare eller enhet (t.ex. ett webbläsarfingeravtryck eller din oförkortade IP-adress).  

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) i GDPR om du har givit ditt samtycke via vår samtyckesbanner, tillgänglig via .  

Där det är tillåtet av nationell lag utförs denna databehandling på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med Art. 6 (1) (f) GDPR eller andra tillämpliga lokala föreskrifter.  Du kan avregistrera dig från denna behandling när som helst genom vår cookiebanner. 

En del av dessa analytiska cookies kan vara inställda av tredjepartsföretag belägna i USA enligt tabellen nedan. Där du ger ditt samtycke till överföringen av din data (i enlighet med Art 49 GDPR), till våra försäljare eller partners (såsom Google) i USA, notera att det finns en risk för obehörig behandling eller tillgång till din data av lokala myndigheter och att du eventuellt inte kan utöva dina rättigheter i USA.  Du kan återkalla ditt samtycke till denna överföring och databehandling när som helst genom att ändra dina cookieinställningar via vår cookiebanner eller genom JDE:s center för inställningar (enbart detaljhandel).  

 

Tredjepartsleverantör

Verktyg

Maximal lagringsperiod

Nivå av dataskydd

Google Ireland Limited/Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 månader 

Ingen tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 månader  

Inte tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

 

5.5. Annonscookies och spårningsteknik 

Vi använder dessa cookies för att visa dig relevant reklam baserad på en profil med dina intressen. Dessa kan ställas in genom vår sida av våra reklampartner. Annonscookies lagrar inte personlig information direkt men är baserade på att unikt identifiera din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad reklam. 

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke som du kan återkalla när som helst i enlighet med Art. 6 (1) (a) i GDPR.  

Vi använder även spårningstekniker över flera enheter som hjälper oss att utföra marknadsanalys, skapa anpassade målgrupper och visa dig riktad reklam på andra webbplatser baserad på ditt besök på våra webbplatser.   

Vi ansvarar inte för om tredje part inte efterlever begäran om avregistrering. 

Vad innebär spårningsteknik över flera enheter? 

Om du loggar in på tredjepartsleverantören med din användardata kan respektive identifieringsegenskaper för olika webbläsare och slutenheter länkas med varandra. Om tredjepartsleverantören t.ex. har skapat en unik identifierare för varje laptop, stationär personlig dator, smartphone eller surfplatta som du använder, kan dessa individuella identifierare associeras med varandra så snart du loggar in på en tredjepartstjänst med dina inloggningsuppgifter. Detta låter tredje parten rikta våra reklamkampanjer över flera enheter. 

 

Beteendereklam  

Vi använder också teknologi för att förstå och kartlägga ditt intresse för våra produkter/spåra ditt intresse för våra produkter. Vi kan använda dessa för att förstå vad som tilltalar dig mest, så vi kan göra våra erbjudanden så lämpliga som möjligt. Detta kan inkludera webbläsarbeteende för att skapa annonser med produktrekommendationer som vi tror är bäst relaterade till varor du har tittat på på vår webbplats. Dessa annonser visas sedan på andra webbplatser som du eventuellt besöker, vanligtvis nyhetssidor, videosidor och bloggar. Denna process kallas beteendereklam, och även om det verkar som att annonsen är individuellt skräddarsydd till dig, är datan baserad på anonymiserad analysdata och inblickar som är tillfälligt lagrade. 

En del av dessa cookies och teknologier kan ställas in av tredjepartsföretag belägna i USA enligt tabellen nedan. Där du godkänner överföringen av din data (i enlighet med Art 49 GDPR), till våra försäljare eller partners (såsom Google, Facebook och YouTube) i USA, notera att det finns en risk för obehörig behandling eller tillgång till din data av lokala myndigheter och att du eventuellt inte kan utöva dina rättigheter i USA.  Du kan återkalla ditt samtycke till denna överföring och databehandling när som helst genom att ändra dina cookieinställningar via vår cookiebanner eller genom JDE:s center för inställningar 

 

Tredjepartsleverantör

Verktyg

Syfte

Maximal lagringsperiod

Nivå av dataskydd

Facebook (USA och/eller Ireland) 

Anpassade målgrupper på Facebook 

Det gör det möjligt för oss att spåra de åtgärder som besökare gör på vår webbplats för att skapa publik på Facebook för att skapa målgrupper och för att hitta nya potentiella kunder/lookalikes. 

Den maximala tiden som registrerade individer kommer att stanna i en anpassad målgrupp från vår webbplats eller mobilapp är 180 dagar. Efter 180 dagar kommer registrerade individer som har varit i webbplatsens anpassade målgrupp att raderas såvida de inte återbesöker t.ex webbplatsen eller mobilappen. 

Ingen tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

Google LLC (USA) 

DoubleClick Floodlight/DoubleClick/GA Audiences 

DoubleClick Floodlight gör det möjligt för oss spåra och rapportera konversationer – åtgärder från användare som besöker vår sida efter att de tittat eller klickat på annonser – och rapportera kampanjeffektivitet. 

 

DoubleClick gör det möjligt för oss att optimera annonser till beteende på plats, användaregenskaper och intressen för digitala annonser. Det hjälper till att hantera digitala kampanjer över webbplatser och mobilenheter. 

 

GA Audiences gör det möjligt för oss att skapa målgrupper på Google Analytics i återmarknadsföringssyfte och för att nå människor som nyligen engagerat sig i våra produkter/tjänster. 

IP-adresser anonymiseras efter 9 månader och datan i cookies anonymiseras efter 18 månader. 

Ingen tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

YouTube/Google (USA) 

Leverans av innehåll  

YouTube är en Google-ägd plattform för visning och delning av videor. YouTube samlar in användardata genom videor inbäddade på webbplatser, som aggregeras med profildata från andra Google-tjänster för att visa riktad reklam för webbesökare i ett brett utbud av sina egna och andra webbplatser. 

IP-adresser anonymiseras efter 9 månader och datan i cookies anonymiseras efter 18 månader. 

Ingen tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

YouTube/Google (USA) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Denna cookie används som en unik identifierare för att spåra visning av videor. 

180 dagar 

Ingen tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

YouTube/Google (USA) 

YSC 

YouTube är en Google-ägd plattform för visning och delning av videor. YouTube samlar in användardata genom videor inbäddade på webbplatser, som aggregeras med profildata från andra Google-tjänster för att visa riktad reklam för webbesökare i ett brett utbud av sina egna och andra webbplatser. 

Session 

Ingen tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

Teads Altice International Sarl 

Annonsering  

Teads är plattformen som används för att filtrera leverans av annonser enligt användarprofilen, såsom användarens intressen, plats, använd enhet eller sidinnehåll, och för att förebygga visning av samma annons för samma webbplatsbesökare flera gånger.  

12 månader 

Adequate – EU-leverantör  

Yotpo Ltd. USA  

Yotpo  

Betyg och recenssioner 

Obegränsat 

Ingen tillräcklig  

nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

 

6. Inbäddade videor 

På våra webbplatser bäddar vi in videor som inte finns på våra servrar. För att säkerställa att inträde på våra webbplatser som innehåller inbäddade videor inte automatiskt leder till nedladdning av tredjepartsinnehåll, visar vi enbart lokala förhandsvisade bilder av videorna som ett första steg. Detta resulterar i att tredjepartsleverantören inte får någon information. 

Endast efter att du klickat på den förhandsvisade bilden laddas innehåll från tredjepartsleverantören ned. Detta förser tredje parten med information om att du har gått in på vår sida och med den användardata som tekniskt krävs i detta syfte. Dessutom kan tredjepartsleverantören då implementera spårningsteknik. Vi har inget inflytande på vidare databehandling av tredjepartsleverantören. Genom att klicka på den förhandsvisade bilden ger du oss ditt samtycke till nedladdning av innehåll från tredjepartsleverantören. 

Inbäddningen är baserad på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) GDPR, förutsatt att du har givit ditt samtycke genom att klicka på den förhandsvisade bilden. Notera att för många videor leder inbäddningen till att din data behandlas utanför EU och EEA. I en del länder som t.ex. USA finns det en risk för att lokala myndigheter kan får åtkomst till datan av säkerhets- och övervakningsskäl utan att informera dig eller tillåta dig vidta rättsliga åtgärder. Där vi använder leverantörer i tredjepartsländer utan en tillräcklig nivå av skydd och du ger ditt godkännande, är överföringen till detta tredjepartsland baserad på Art. 49 (1) (a) GDPR. 

 

Tredjeparts- leverantör

Nivå av dataskydd

Återkallande av godkännande

YouTube/ 
Google (USA) 

Ingen tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

Om du klickar på den förhandsvisade bilden laddas innehåll från tredjepartsleverantören omedelbart ned. 

För att återkalla ditt samtycke, ändra dina inställningar via vår banner i avsnitt 3 ovan.  

Vimeo (USA) 

Ingen tillräcklig nivå av dataskydd. Datan överförs på grundval av Art. 49 (1) (a) GDPR. 

Om du klickar på den förhandsvisade bilden laddas innehåll från tredjepartsleverantören omedelbart ned. 

För att återkalla ditt samtycke, ändra dina inställningar i avsnitt 3 ovan. 

 

7. Captcha 

För att skydda vår webbformulär från automatiserade förfrågningar använder vi systemet Google reCAPTCHA by Google LLC. Inom captcha-funktionen kan du eventuellt bli tillfrågad att utföra en specifik uppgift eller klicka i vissa kryssrutor. Användarens inmatning krävs i detta sammanhang och om nödvändigt används rörelserna med musen för att avgöra huruvida inmatningen kommer från en person eller ett automatiserat program. 

Då captcha-funktionen tillhandahålls av en tredjepartsleverantör kommer visning av captcha att orsaka nedladdning av tredjepartsinnehåll. Detta förser tredje parten med information om att du har gått in på vår sida och med den användardata som tekniskt krävs i detta syfte. Vi har inget inflytande på vidare databehandling av tredjepartsleverantören. 

Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) GDPR. Du ger ditt samtycke genom att använda våra webbformulär som är skyddade av reCAPTCHA. En motsvarande indikator visas på dessa sidor. 

Notera att användningen av captcha-funktionen kan resultera i att din data behandlas utanför EU eller EEA. I en del länder finns det en risk för att lokala myndigheter kan få åtkomst till datan av säkerhets- och övervakningsskäl utan att informera dig eller tillåta dig vidta rättsliga åtgärder. Där vi använder leverantörer i tredjepartsländer utan en tillräcklig nivå av skydd och du ger ditt godkännande, är överföringen till detta tredjepartsland baserad på Art. 49 (1) (a) GDPR. 

 

8. Databehandling av sociala medier 

8.1. Plugins 

Vi kan möjliggöra användningen av plugins för sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram och YouTube på vår webbsida. Dock kan vi av dataskyddsskäl enbart integrera dessa plugins för sociala medier i en inaktiverad form. När du besöker våra webbplatser överförs därför ingen data till sociala medier såvida du inte aktiverar respektive social plugin genom att klicka på den förhandsvisade bilden eller ikonen kopplad till den önskade plattformen för sociala medier.  

Om du klickar på en plugin tar plattformen för sociala medier emot information om ditt besök på våra webbplatser. Detta sker oavsett om du har ett registrerat konto på respektive socialt medium eller inte. Om du är inloggad kan datan direkt kopplas till din profil för sociala medier. De kan även använda denna information för att skapa användarprofiler baserade på din data och använda dem för anpassad reklam. 

JDE är inte ansvarig för integritetspolicyer och/eller tredje parts praxis. När du aktiverar eller länkar till en annan webbplats eller plattform bör du läsa integritetspolicyn på den sidan eller plattformen.  

Den rättsliga grunden för denna integration är ditt samtycke i enlighet med Art. 6 (1) (a) GDPR, förutsatt att du har givit ditt samtycke genom att klicka på den förhandsvisade bilden. Notera att integrationen av många sociala plugins innebär att din data behandlas utanför EU och EEA. I en del länder finns det en risk för att lokala myndigheter kan få åtkomst till datan av säkerhets- och övervakningsskäl utan att informera dig eller tillåta dig vidta rättsliga åtgärder.  

Om vi använder leverantörer i tredjepartsländer utan en tillräcklig nivå av skydd och du ger ditt godkännande, är överföringen till detta tredjepartsland baserad på Art. 49 (1) (a) GDPR. 

Om du inte längre vill att din persondata behandlas av aktiverade sociala plugins kan du förebygga framtida behandling genom att inte klicka på förhandsvisningsbilden eller ikonen för respektive social plugin.  

 

8.2. Sociala medier 

JDE är tillsammans med leverantören av plattformen för sociala medier (plattformsleverantör) gemensamt ansvariga som datakontrollanter för behandlingsaktiviteterna gällande din data. Plattformsleverantören i detta avseende avgör i första hand syftet och medlen för behandlingsaktiviteterna, vilka vi kan påverka enbart i begränsad utsträckning. I den utsträckning vi kan utöva inflytande över eller ställa in parametrar gällande behandlingen av din data, kommer vi, med de medel vi har, agera för att säkerställa att plattformsleverantören behandlar din data i enlighet med tillämpliga dataskyddsförordningar. 

Vi driver följande sociala medier: 

- Twitter: [https://twitter.com/  
- Facebook: [https://www.facebook.com/ 
- YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 
- Pinterest: [https://www.pinterest.com/ 
- Instagram: [https://www.instagram.com 
- Snapchat: https://www.snap.com 
- LinkedIn: https://www.linkedin.com 
- TikTok: https://www.tiktok.com

 

Vissa av dessa plattformar för sociala medier är belägna utanför EU eller EEA och därför finns det en risk för att myndigheter utanför EU och EEA kan få åtkomst till din data i säkerhets- och övervakningssyfte utan att du blir informerad eller har rätten att överklaga. Där dessa plattformar är belägna i tredjepartsländer utan en tillräcklig nivå av skydd och du ger ditt samtycke till behandlingen, är överföringen till detta tredjepartsland baserad på Art. 49 (1) (a) GDPR. 

8.2.1. Databehandling av sociala medier 

Datan du tillhandahåller direkt på dina sociala medier såsom kommentarer, videor, likes, tweets, etc. publiceras av plattformen för sociala medier. Behandlingen av oss är baserad på Art. 6 (1) (f) GDPR vilken hänvisar till behandling som görs i vårt berättigade intresse. 

Som en del av den här behandlingen kan vi eventuellt: 

 • Kommunicera med dig via plattformen för sociala medier; 
 • Dela ditt innehåll på våra sociala medier samt på vår webbplats; 
 • Låta dig delta i tävlingar och/eller utlottningar. 

 

8.2.2. Databehandling av leverantören av plattformen för sociala medier 

Vi använder flera plattformar och funktioner för sociala medier på våra webbplatser. Vi använder i synnerhet Facebook Connect som är en applikation för enkel inloggning som gör det möjligt för användare att interagera på andra webbplatser genom sina Facebook-konton.  

Leverantören av plattformen för sociala medier använder webbspårningsmetoder. Webbspårning kan också ske oberoende av om du är inloggad eller registrerad på plattformen för sociala medier. Tyvärr kan vi inte påverka eller begränsa webbspårningsmetoderna för plattformen för sociala medier. 

Var medveten om att plattformsleverantören kan använda din profil och beteendedata för att utvärdera bl.a. dina vanor, personliga förhållanden och preferenser. Vi har inget inflytande på plattformsleverantörens behandling av din data. 

Hänvisa till plattformsleverantörens integritetspolycier för mer information om syfte och omfattning av datainsamling och dataanalys som genomförs av det sociala nätverket samt dina alternativ för att ändra inställningar och hur du skyddar din integritet. 

 

 

9. Datasäkerhet 

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din persondata så omfattande som möjligt från obehörig åtkomst. Dessa åtgärder inkluderar krypteringsförfaranden på våra webbsidor. Din data överförs från din dator till vår server och vice versa via internet med TLS-kryptering. 

Du kan se detta genom låssymbolen i statusfältet i din webbläsare och adressfältet som börjar med https://. 

 

10. Dina rättigheter som registrerad 

GDPR ger dig vissa rättigheter som registrerad inklusive: 

Rättigheter

Förklaring

Rätt till åtkomst (Art. 15 GDPR) 

Du har rätt att få bekräftelse på om persondata som rör dig behandlas; om så är fallet har du rätt till att bli informerad om denna persondata och att ta emot information specificerad i Art. 15 GDPR. 

Rätt till rättelse (Art. 16 GDPR) 

Du har rätt till rättelse av felaktig persondata som rör dig samt, med beaktande av ändamålen med behandlingen, rätt till att ofullständig persondata fullständiggörs, bland annat genom att utan dröjsmål lämna ett kompletterande uttalande. 

Rätt att radera (Art. 17 GDPR) 

Du har rätt att få persondata som rör dig raderad utan oskälig försening om ett av skälen listade i Art. 17 GDPR kan tillämpas. 

Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 GDPR) 

Du har rätt att begära begränsning av behandling om ett av villkoren listade i Art. 18 GDPR uppfylls, t.ex. om du har invänt mot behandlingen.  

Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR) 

I vissa fall, vilka listas i detalj i Art. 20 GDPR, har du rätt att ta emot persondata som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, eller att begära att denna data överförs till en tredje part. 

Rätt till att återkalla samtycke (Art. 7 GDPR) 

Om databehandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av din persondata i enlighet med Art. 7 (3) GDPR. Notera att återkallandet enbart träder i kraft för framtiden. Behandling som skett innan återkallandet påverkas inte. 

Rätt till att invända (Art. 21 GDPR) 

Om data samlas in på grundval av Art. 6 (1) (f) GDPR (databehandling i syfte av våra berättigade intressen) eller på grundval av Art. 6 (1) (e) GDPR (databehandling i syfte att skydda allmänna intressen eller utövat av myndigheter), har du rätt att invända till behandlingen när som helst av skäl som härrör från din specifika situation. Vi kommer då inte längre att behandla din persondata såvida det inte finns tvingande rättsliga skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om data fortfarande krävs för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (Art. 77 GDPR) 

I enlighet med Art. 77 GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av din data bryter mot dataskyddsförordningarna. Denna rätt kan särskilt utövas hos en tillsynsmyndighet i medlemsstaten där du är folkbokförd, din arbetsplats eller platsen för den misstänkta överträdelsen. 

 

Att hävda dina rättigheter 

Du kan hävda de ovan nämnda rättigheterna genom att kontakta oss via kontaktinformationen med företagsdetaljer tillhandahållen i loggan på vår webbplats eller via privacy@JDEcoffee.com. 

Du kan även kontakta vår kund- eller konsumenttjänst via det lokala telefonnumret och den lokala e-postadressen på webbplatsen. 

 

11. Kontaktinformation till vårt dataskyddsombud 

Vårt ombud för global efterlevnad och ombud för externt dataskydd finns tillgängliga för att tillhandahålla mer information om dataskydd. 

JDE:s ombud för global efterlevnad 
privacy@JDEcoffee.com    

FIRST PRIVACY GmbH,   
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Bremen, Tyskland 
www.first-privacy.com  
office@first-privacy.com