De vanligaste frågorna
VILKA PADS SKA JAG VÄLJA OM JAG INTE VILL HA FÖR STARKT KAFFE?

Om du inte gillar för starkt kaffe kanske du föredrar SENSEO® CLASSIC

VILKA PADS SKA JAG VÄLJA OM JAG VILL HA ETT STARKARE KAFFE?

Gillar du starkare kaffe kanske du uppskattar SENSEO® STRONG eller SENSEO® EXTRA STRONG för en ännu intensivare upplevelse.

VILKA PADS SKA JAG VÄLJA OM JAG VILL HA ETT MJÖLKBASERAT KAFFE?

Om du hellre vill ha kaffe med mjölk rekommenderar vi att du väljer pads från vårt mjölkbaserade sortiment. Till exempel SENSEO® CAPPUCCINO eller SENSEO® CAFÉ LATTE.

HUR MYCKET KOFFEIN FINNS DET I EN SENSEO® KAFFEPAD?

Det är ungefärliga mängder, eftersom det kan variera till följd av av de naturliga skillnaderna i kaffebönorna.
- Classic: mellan 70 och 90 milligram per kopp
- Strong: mellan 70 och 90 milligram per kopp
- Koffeinfritt: mindre än 1 milligram per kopp
Värdena ovan är genomsnittliga: de kan variera till följd av naturliga skillnader i koffeininnehållet i kaffebönorna.

HUR VET MAN VAD DET ÄR FÖR SKILLNAD MELLAN OLIKA SENSEO® KAFFEPADS?

För att ta reda på skillnaderna mellan SENSEO® kaffepads, se beskrivningen på baksidan av respektive kaffepåse. Självklart hittar du även mer information om de olika varianterna på vår webbplats.

VARIFRÅN KOMMER KAFFET I SENSEO® KAFFEPADS?

Kaffet i SENSEO® kaffepads kan ha olika ursprung, till exempel Brasilien, Guatemala eller Kenya.

ÄR SENSEO® PADS KOMPOSTERBARA?

SENSEO® vill bidra till en mer hållbar miljö genom att erbjuda industriellt komposterbara pads. SENSEO® kaffepads överensstämmer med europeiska standarder för komposterbarhet (EN13432-standarden). Dessa pads består av 97,6 % kaffe, 1,7 % papper och 0,7 % tätningsmassa av industriellt komposterbart vegetabiliskt material (polymjölksyra – PLA).

HUR KOMPOSTERAR JAG MINA SENSEO® KAFFEPADS?

Padsen är konstruerade för att komposteras industriellt enligt internationell standard. Om du är osäker på om din lokala kommunala återvinningsanläggning kommer att acceptera Senseo-kaffepads i deras kommunala återvinningsstationer för mat och trädgårdsavfall, vänligen kontakta dem.

KAN JAG ÅTERANVÄNDA EN SENSEO® PAD?

Nej, SENSEO® kaffepads kan endast användas en gång.

KAN JAG BRYGGA TVÅ KOPPAR MED EN SENSEO® PAD?

Nej, för att brygga två koppar kaffe måste du sätta i två pads i pad-hållaren, såvida du inte använder 1 pad i SENSEO® XL-format

KAN JAG FYLLA EN STOR KAFFEKOPP MED SENSEO® KAFFEPADS?

Du kan fylla en stor mugg med SENSEO® pads genom att sätta i två pads i den stora padhållaren för dubbla pads. Se vår bryggguide för ytterligare information om hur du använder din SENSEO® kaffemaskin.

HUR LÄNGE TAR DET ATT FÖRBEREDA EN DRYCK?

Tiden för att tillaga en dryck är mindre än en minut.

KAN JAG FÖRBEREDA OLIKA DRYCKER EFTER VARANDRA?

Du kan tillaga olika drycker efter varandra. Om du använt två olika typav av pads kan du köra maskinen en gång utan att sätta i en pad, så sköljs den ur ordentligt.

VILKEN PADHÅLLARE SKA JAG ANVÄNDA?

Det finns 2 olika padhållare.
1. Använd den enkla padhållaren för att brygga 1 kopp kaffe.
2. Använd padhållaren för 2 koppar för att brygga 2 koppar kaffe eller 1 kopp mjölkbaserat kaffe.
Se vår bryggguide för ytterligare information om hur du använder din SENSEO® kaffemaskin.

VAR SKA JAG FÖRVARA MINA SENSEO® KAFFEPADS?

Förvara SENSEO® kaffepads i en försluten påse på en torr och sval plats efter öppning.


HUR LÄNGE KAN MAN FÖRVARA EN ÖPPEN PÅSE MED SENSEO® KAFFEPADS?

Vi rekommenderar att du använder SENSEO® kaffepads inom 2-3 veckor efter att du har öppnat påsen.

VARFÖR BRYGGER MIN SENSEO® KAFFEMASKIN INTE VARMT KAFFE?

Om du har använt kaffemaskinen en längre tid och kaffetemperaturen sjunker, rekommenderar vi att du avkalkar den. Se vår avkalkningsguide för information om hur du avkalkar din kaffemaskin.
SENSEO® kaffemaskiner har utvecklats för att tillaga kaffe vid perfekt temperatur. Det går inte att justera kaffetemperaturen.
Tips och tricks för att säkerställa att kaffetemperaturen är korrekt:
Använd koppar med tunna väggar. Koppar med tunna väggar absorberar mindre värme än koppar med tjocka väggar.
Se till att koppstorleken motsvarar mängden kaffe. Använd inte en stor kopp till en liten mängd kaffe.
Om du dricker kaffe med färsk mjölk, förvärm mjölken i koppen i mikrovågsugnen.
Du kan förvärma systemet genom att först brygga en kopp kaffe utan att placera en kapsel i kapselhållaren. På så sätt värmer du även upp koppen.
Avkalka regelbundet din SENSEO® kaffemaskin.

VARFÖR BRYGGER MIN SENSEO® KAFFEMASKIN BARA EN HALV KOPP KAFFE?

Är det första gången du använder din SENSEO® kaffemaskin? Om så är fallet, kontrollera att spolningscykeln utfördes korrekt. Spolningscykeln rengör insidan av SENSEO® och fyller pannan med vatten.
Om det inte är första gången du använder din SENSEO® kaffemaskin, bör du kontrollera följande:
Är padhållaren ren?
För att få en bra kopp SENSEO® är det viktigt att använda rena padhållare. I mitten av padhållaren finns en sil. Kontrollera att silen inte är igensatt. Använd en borste för att rensa hålet när hålet i mitten av silen är igensatt.
Fylls koppen mindre med tiden?
Om du har märkt att mängden kaffe i koppen har minskat sedan du köpte din SENSEO® måste maskinen avkalkas. Kaffemaskinen måste avkalkas minst var tredje månad. Genom att förhindra att det bildas kalkavlagringar i din SENSEO® uppnår du maximal volym i koppen.

SENSEO® kan ha ett tekniskt fel som kräver undersökning.
SENSEO® måste undersökas för att fastställa orsaken till problemet och hitta den optimala lösningen.
Vi rekommenderar att du vänder dig till återförsäljaren där du köpte maskinen.

VARFÖR BRYGGER MIN SENSEO® KAFFE UTAN SKUM?

Om frånvaron av skum inte beror på kapseln, kontrollera att det inte beror på något av följande:
Kaffepipen, kaffeuppsamlaren och padhållaren är smutsiga. Skumlagret produceras i padhållaren och i kaffeuppsamlaren. Det är därför viktigt att hålla dessa element rena. Du kan rengöra alla delar i varmt vatten med lite diskmedel eller i diskmaskin.
Hur pads placeras i padhållaren. Om du inte placerar padsen korrekt kan vattnet rinna längs kanterna på paden istället för över kaffet. Detta minskar mängden skum på kaffet.

För att placera padsen korrekt:
Se till att kaffet är jämnt fördelat i padsen.
Placera padsen med den konvexa sidan nedåt i mitten av padhållaren.
Se till att du använder rätt antal pads och tryck på motsvarande knapp. Använd inte samma pad två gånger.

SENSEO® kaffemaskiner måste avkalkas. En SENSEO® kaffemaskin utan kalkavlagringar garanterar ett optimalt skumlager på ditt kaffe.
Om du får mer kaffe i koppen men mindre skum är padhållaren skadad.

VARFÖR KAN JAG INTE ÖPPNA LOCKET PÅ MIN SENSEO® KAFFEMASKIN?

Det beror på att padhållaren är blockerad. Om filtret i padhållaren är igensatt är perkulatorhuvudet igensatt, vilket innebär att du inte längre kan öppna locket.

Följ proceduren nedan för att öppna locket när det har fastnat:
Stäng av maskinen.
Lyft spaken så högt som möjligt och vänta i minst 24 timmar. Detta kan kräva viss kraft.
Ta bort padhållaren och rensa silen genom att skölja den under kranvatten eller diska den i maskin.
Tips: Sätt padhållaren till din SENSEO® kaffemasking på plats vid avkalkning. Avkalkningslösningen rensar silen.
Varför är padhållaren igensatt?
Möjliga orsaker:
Du har inte rengjort padhållaren efter att ha förberett en dryck med mjölk- eller chokladpads. Mjölkrester kan täppa till det lilla hålet i padhållaren.
Du har avkalkat din SENSEO® kaffemaskin utan att placera en använd pad i padhållaren. Kalkavlagringar kan täppa till det lilla hålet.
Du kan ha använt en trasig pad. Kaffe kan täppa till det lilla hålet.
Mjölk- eller chokladpads: Du kan bara sätta in dessa pads i hållaren för dubbla pads.

MIN SENSEO® BRYGGER INTE KAFFE ÖVERHUVUDTAGET OCH ON/OFF-LAMPAN LYSER INTE. VAD SKA JAG GÖRA?

1. Kontrollera att SENSEO® är ansluten direkt till ett uttag
2. SENSEO® kan ha ett elektroniskt problem som kräver undersökning.
Vi rekommenderar att du vänder dig till återförsäljaren där du köpte maskinen.

VARFÖR VIBRERAR MIN SENSEO® KAFFEMASKIN SÅ MYCKET?

Det är normalt att SENSEO® kaffemaskiner vibrerar något. Placera SENSEO® på en stabil och plan yta för att minska vibrationerna.

VAD SKA JAG GÖRA OM MIN SENSEO® KAFFEMASKIN LÄCKER?

Om du märker att det läcker kaffe eller vatten från din SENSEO® kaffemaskin måste du försöka hitta läckan. Detta är viktigt eftersom lösningen på problemet beror på läckans placering.

Varifrån kommer läckan?
1. Nära perkulatorhuvudet/pipenheten.
Orsaker och lösningar: Läckage nära brygghuvudet/pipenheten.
Silen i mitten av padhållaren är igensatt.
Rengör mittsilen genom att skölja padhållaren under rinnande vatten. Använd vid behov en diskborste eller diska i diskmaskin.
Kaffepipen, kaffeuppsamlaren och padhållaren är smutsiga eller igensatta.
Alla dessa delar kan diskas i diskmaskin eller i varmt vatten.
Paden/padsen är inte korrekt isatt/isatta.
Kaffet ska vara jämnt fördelat i paden.
Placera padsen med den konvexa sidan nedåt i mitten av padhållaren.

2. Nära botten av vattenbehållaren eller under maskinen.
Orsaker och lösningar: läckage nära botten av vattentanken eller under maskinen.
Tanken innehåller för mycket vatten.
Fyll inte vattentanken över den angivna maxnivån.
Vattentanken sattes tillbaka för snabbt. Om vattentanken sätts tillbaka i maskinen för snabbt kan vatten rinna ut ur tanken.
Vattentanken är skadad/trasig.

HUR LÄNGE GÄLLER GARANTIN FÖR MIN SENSEO® KAFFEMASKIN?

Garantiperioden för din SENSEO® kaffemaskin är 2 år från inköpsdatum.

MIN SENSEO® KAFFEMASKIN HAR SLUTAT FUNGERA OCH OMFATTAS FORTFARANDE AV GARANTIN – VAD SKA JAG GÖRA?

Vi rekommenderar att du vänder dig till återförsäljaren där du köpte maskinen.

MIN SENSEO® KAFFEMASKIN HAR SLUTAT FUNGERA OCH OMFATTAS INTE LÄNGRE AV GARANTIN – HUR REPARERAR JAG DEN?

Det är möjligt att få maskinen reparerad på ett av Philips auktoriserade servicecenter, och de kan erbjuda dig ett kostnadsförslag (arbete och reservdelar)

VAR HITTAR JAG MODELL- OCH SERIENUMRET PÅ MIN SENSEO® KAFFEMASKIN?

Dessa nummer finns under maskinen. Se till att vattentanken är tom när du vänder på maskinen. Modellnumret finns i det övre vänstra hörnet. Serienumret finns i nedre högra hörnet.

VAD TÄCKS INTE AV GARANTIN?

Skador som uppstår på grund av felaktig användning, bristfälligt underhåll (t.ex. att maskinen inte har avkalkats) eller sprickbildning täcks inte av tillverkarens garanti.

VARFÖR SKA JAG UNDERHÅLLA MIN SENSEO® KAFFEMASKIN?

Det är viktigt att du avkalkar din SENSEO® kaffemaskin eftersom kalkavlagringar bildas med tiden. Om du inte avkalkar maskinen kan dess funktion och prestanda inte garanteras.

Andra fördelar med regelbundet underhåll av maskinen:

Det förhindrar funktionsfel och förlänger livslängden på din SENSEO® kaffemaskin
Det säkerställer optimal vattenvolym i koppen
Det säkerställer optimal kaffetemperatur
Maskinen låter mindre under drift

Se vår avkalkningsguide för information om hur du avkalkar din kaffemaskin.

HUR AVKALKAR JAG MIN SENSEO® KAFFEMASKIN?

Se vår avkalkningsguide för information om hur du avkalkar din kaffemaskin.

HUR OFTA SKA JAG AVKALKA MIN KAFFEMASKIN?

Vi rekommenderar att du avkalkar din SENSEO® kaffemaskin var tredje månad med lämpliga produkter för att förlänga dess livslängd och bevara perfekt kaffesmak för varje kopp

VAD BETYDER DET NÄR CALC-LAMPAN LYSER?

Denna lampa är avkalkningslampan. När lampan tänds betyder det att det är dags att avkalka kaffemaskinen. Det är viktigt att notera att inte alla maskiner är utrustade med avkalkningsindikator.

VILKA DELAR KAN DISKAS I DISKMASKIN?

Vattentank + lock till vattentank
Koppstöd + kåpa till koppstöd
Droppskål
Kaffepip + lock
Enkel padhållare
Dubbel padhållare

MÅSTE JAG TÖMMA TANKEN EFTER ANVÄNDNING?

Vattentanken behöver inte tömmas efter varje användning. Om du däremot inte använder maskinen dagligen kan det vara bättre att fylla den med färskt vatten innan du använder den eftersom stillastående vatten kan förändra smaken på drycken.

VARFÖR ÄR DET KVAR VATTEN I VATTENTANKEN EFTER BRYGGNING?

Maskinen använder exakt rätt mängd vatten för bryggningen. Det är därför normalt att det finns vatten kvar i behållaren efter bryggningen.

Upptäck Senseo

Otroligt härliga kafferecept

Upptäck Senseos värld